Bůh Otec: Dokonalost ztraceného ráje bude obnovena do své bývalé nádhery

Středa, 26. února 2014 v 16:26

Mé děti, naslouchejte Mi, když k vám volám a vyznávám svou hlubokou a stálou lásku k vám všem. Uprostřed zkoušek, smutku, krutostí, bezbožnosti a samozřejmě i radosti a pokoje, mám vládu nade vším.

Nazrál čas k zesílení očisty, nepřinese ale nic jiného než dobro. Chápejte tyto časy, jako když je dítě upoutáno na lůžko po napadení nemocí, působící oslabení, bezmocnost, nedostatek energie a výživy a velmi vysokou horečku. Nezotaví se, dokud horečka nevymizí, a přesto je to právě horečka, která jej zbaví nemoci.

Očista lidstva byla předpověděna a Já ji dovolím, aby zbavila lidstvo nemoci, která ničí srdce a duše těch, kteří Mě skutečně neznají. Rozdělení ve světě budou vzrůstat, až do úplného vyčerpání. Války, potom co vypukly a způsobily ničení, zmizí a zavládne mír. Odpadlictví zahalí duše, ale později většina mých dětí uvidí Pravdu a rozběhne se ke Mně, díky lásce, kterou pocítí k mému milovanému Synu, Ježíši Kristu.

Mé stvoření se stane dokonalým, až Satan a každý démon, který zamořuje zemi, bude vyhnán. Světlo se stane jasnějším a dokonalost ztraceného ráje bude obnovena do své bývalé nádhery a lidstvo bude se Mnou jedno.

Brzy budete svědky naplnění mého slibu, že vás přivedu zpět do ráje, který jsem stvořil pro každého z vás ještě předtím, než jste se poprvé nadechli. Každý z vás obdržel toto přirozené právo. Připravte se. Budete přitahováni do mého ráje láskou, kterou vložím do vašich srdcí a prostřednictvím milostí, které udělím vašim duším. Ani jedna jediná duše nebude moct říct, že jsem vám nedal každou příležitost, všechna znamení, veškerou milost. Modlete se, abyste měli omilostněné srdce k přijetí nádherného života světa bez konce, který jsem pro vás připravil.

Váš milovaný Otec

Bůh Nejvyšší