Byl jsem zesměšňován, pomlouván a obviněn, že jsem nemravný, lhář a kacíř

Pondělí, 28. července 2014 v 21:00

Má vroucně milovaná dcero, když se dívám na Boží děti, srdce Mi překypuje něžnou láskou stejnou pro novorozeně i pro stoletého člověka. Není v tom rozdíl. Všichni jste Boží děti, pečlivě utvoření v lůně vaší matky, podle svaté vůle mého Otce. Víte, vše, co bylo od počátku až do konce vytvořeno, bylo a vždy bude v souladu se svatou Boží vůlí. Bez ohledu na to, kdo jste, jakým strádáním trpíte, jaké ponížení musíte snášet, jste-li odvrženi společností kvůli vaší rase, vyznání, pohlaví nebo barvě kůže – vězte, že jste všichni vzácní v Božích očích. Jediné, co vás od Něho odděluje, je hřích.

Jsou mezi vámi pronásledovaní, kteří se dovolávají mé lásky a mého utrpení. Vaše utrpení je i moje. Vyhledávám osamělé a utrápené, kteří snášejí strašnou diskriminaci – vyloučené z vašich společností – a Já je přitahuji k sobě jako první. Jsou těmi, na něž vylévám své velké milosrdenství nejdříve. Jste-li ostatními odmítáni a chovají-li se k vám v tomto životě s krutým opovržením, pak vězte, že jsem s vámi. Obdrželi jste kříž Kalvárie a jste požehnaní, ač vás může napadat cokoliv. Váš úděl je i mým údělem. Snášel jsem diskriminaci během svého života na zemi. Byl jsem zesměšňován, pomlouván, a obviněn, že jsem nemravný, lhář a kacíř.

Nebojte se, neboť jste-li nespravedlivě obviněni z takových zločinů, jste moji – zcela moji. A Já jsem váš.

Váš milovaný Ježíš