Celosvětová křižácká výprava Ježíš lidstvu, 3. září 2022. 15:00

Milý křížový modlitební válečník,

Jste zváni k účasti na celosvětovou křižáckou výpravu Ježíš lidstvu 3. září 2022 v sobotu 15:00 Středoevropského času.

Pokud nejste přihlášeni, přihlaste se prosím zde:

https://bit.ly/JTMGlobal3September2022

Tématem celého tohoto měsíce je Sjednocení v misi

Sjednoťte se nyní se Mnou, aby se moje rodina oddaných následovníků spojila jako jeden, a nezáleží na tom, jaký je jejich původ, nebo z jaké země pocházejí, aby zvítězili nad nenávistí ve světě.

Láska je mocnější než nenávist. Nenávist slábne, když se na ni odpovídá s láskou. (Ježíš, 14. března 2012)

Děti, musíte Mu slavnostně slíbit, že přijmete jeho pokyny, a jeho láska vás zahalí, aby vás učinila silnými. (Matka spásy, 25. října 2012)

Tato hodina modliteb za globální křížové výpravy bude v angličtině. Živý překlad bude k dispozici v: němčině, francouzštině, španělštině, portugalštině, ruštině/ukrajinštině, korejštině, čínštině, chorvatštině, indonéštině, rumunštině, italštině a holandštině.

Modlitební programy v dalších jazycích budou sdíleny během vysílání, takže se k nám můžete přidat v modlitbě čtením připraveného materiálu.

Budeme se modlit svatý růženec, křížové výpravy a korunku Božího milosrdenství za spásu všech hříšníků, včetně našich blízkých a přátel, kteří se obrátili zády k Pánu.

Spojme svá srdce jako jeden Ježíš s lidskou globální rodinou spolu s Pannou Marií, naší Matkou spásy, a obětujme své modlitby a oběti za obrácení a spásu všech hříšníků.

Ježíši, důvěřujeme Ti!


JTM Global