Dávejte si vždy pozor na rozdělení, které ve světě vidíte

Středa, 13. srpna 2014 v 16:03

Má vroucně milovaná dcero, zuřivost Satana nikdy nebyla tak silná, jako když působí Božím dětem utrpení všeho druhu, v každém koutu světa. Čím větší je rozkol, tím větší je jeho přítomnost a vliv. Ale samotný je bezmocný a pouze vlivem, který uplatňuje na ty, kteří jsou mu otevření, může způsobit taková ďábelská pronásledování. Čím více duší uchvátí, tím horší je pronásledování, a tím větší jsou muka. Když lidé, kteří jsou Mi věrní, mu dovolí ve svém srdci vyvolat zmatek a zoufalství, pak jed, který vylévá, je nejhoršího druhu. Tehdy se obrátí proti sobě, bojují a neshodnou se, dokud se navzájem nezničí.

Dávejte si vždy pozor na rozdělení, které ve světě vidíte, ať už je to v politice, náboženství, nebo mezi mými následovníky, neboť bude mít vždy kořeny v úkrytu šelmy, jejíž panování nad lidstvem došlo ke konci. Avšak on se ani na vteřinu nezastaví ve svém plánu zničit všechnu oddanost ke Mně, Ježíši Kristu.

Jen tehdy, přijmete-li mé Slovo, jak vám je nyní dávám, najdete milost Mě prosit, abych vám pomohl projít tímto záludným minovým polem. Ani jeden z vás není dost silný ve víře, abyste přemohli vliv zla. Bez každodenní modlitby, kdy úpěnlivě prosíte o moji pomoc, Mi nedokážete zůstat nablízku po mém boku. Ale když vám takové milosti udělím, stanete se odvážnými a budete mít sílu zůstat Mi věrni. Jen tehdy vám bude Pravda oporou.

Váš Ježíš