Důležitost půstu a sebezapření

Pondělí, 16. května 2011 v 11:30

Má milovaná dcero, konečně sis uvědomila, že beze Mne nejsi nic. Prostřednictvím mých milostí dostáváš život v království mého Otce. Bez mé přítomnosti ve tvém životě by byl tvůj život pustý a zbavený jakéhokoliv smyslu. Ó, jak si přeji, aby všechny moje děti porozuměly, jaký život jim mohu přinést, zejména prostřednictvím svátosti nejsvětější eucharistie. Protože jen tehdy, když Mě přijímáte do svých slabých duší ve formě Božího chleba a vína, skutečně cítíte mou lásku. Tato láska vás posiluje, nejen ve vaší duši, ale i ve vaší mysli. Moje přítomnost vás pozvedne k tomu, abyste se stali mými opravdovými následovníky.

Můj následovník, který Mě pravidelně nepřijímá touto nejsvětější svátostí, bude jako nádoba, která je plná jen zpola. Potřebujete mé Tělo a Krev, kterou jsem prolil za vás všechny, abyste se naplnili mojí opravdovou přítomností. Neboť bez ní nebudete schopni najít skutečnou sílu, abyste plně hlásali mou slávu.

Děti, musíte pochopit, že víra v mou existenci je jen částí vaší duchovní cesty. Je toho mnohem víc, čemu ještě potřebujete porozumět. Až tehdy, když se vzdáte rozkoší těla, budete opravdu naplněni. Vzhledem ke skutečnosti, že Satan kontroluje člověka pomocí pokušení těla, měli byste mu také odmítnout přístup k těmto radostem, které případně vyhledáváte. Jedním z nejmocnějších způsobů, jak zbavit duši Satana a jeho démonů je půst. Tak málo lidí na světě je schopno se zavázat k této oběti, přestože je to tak snadné a nepoškozuje to vaše zdraví. Jeden den půstu týdně vám přinese speciální milosti. Malými oběťmi k poctě ke Mně, vašemu božskému Spasiteli, nejen že zachráníte duše, ale stanete se Mi bližšími. Jiné oběti, jimiž odmítáte světské požitky, vás také přivedou blíže k mému Nejsvětějšímu Srdci.

Život, mé děti, by vůbec neměl být honbou za materiálními věcmi, pokud jsou něco navíc k vašim skutečným potřebám. Přijetím jednoduchých potřeb a zasvěcením vašeho času Mně, zakusíte opravdovou spokojenost. A nejen to, ale poprvé ve vašem životě poznáte význam opravdové svobody. Nezapomeňte, že Satan kontroluje člověka skrze touhy těla, a to včetně touhy po potravě, oděvech, sexu, domů, aut, dovolené, přepychového života, hudby, alkoholu a zbožňování známých lidí. Když přijmete, že to jsou prostě iluze, potom pochopíte, že váš čas na zemi by neměl být promarněn takovým zbytečným usilováním.

Váš čas na zemi, děti, je jen částí vaší cesty do věčnosti. Po vaší smrti bude pro vás pokračovat život jiného druhu. Nezávisle na tom, zda lidé věří, nebo nevěří v Boha, Věčného Otce, jejich duše bude po jejich smrti stále existovat. Hledejte Světlo teď, aby vaše duše mohla navěky zakoušet opravdové štěstí a oslavené místo v ráji. Abyste dosáhli této úrovně duchovní svatosti, prosím, provádějte oběti těla, pokud jste ještě naživu tady na zemi. Nabídněte také všechno vaše utrpení ve vašich životech za ztracené duše a sklidíte odměnu, která vás bude čekat v dalším životě.

Váš milující Spasitel

Ježíš Kristus