Globální seminář Vzestup pohanství na konci časů

Jste pozván na Globální seminář Ježíš lidstvu Vzestup pohanství na konci časů, v neděli 24. řína 2021 v 15.00 hod SEČ.

https://bit.ly/PaganismSeminar

Před dvěma roky, v řinu 2019, se ve Vatikáně stalo něco velmi vážného. Pře dvěma lety, byla pohanská bohyně „Pachamama“ nejvyššími autoritami Katolické církve ve Vatikáně, viditelně a veřejně uctívaná.

Tato událost, které byl svědkem celý svět a zdokumentovaly ji hlavní média, odstartovala bouřlivou diskuzi. Směřuje Katolická Církev k pohanství?

Pouze několik týdnů po této Pachamama události ve Vatikáně, byla na celém světě rozpoutaná největší krize, jakou svět v posledním období zažil. Pandémie Covid-19 vypukla po celém světě.

Od té doby uběhly dva roky a vidíme, jak se pohanství rozšířilo po celém světě, ve všech sektorech společnosti. Příroda a Zem se často označují jako „živé věci“. Nejvyšší vládní a církevní autority nám hovoří, že „Matce Zemi“ ubližuje člověk, a že činy proti „Matce Zemi“ jsou „ekologické hříchy“, z kterých musíme všichni činit pokání. Mimoto uctívání přírody se nyní po celém světě rozmáhá mnoho dalších pohanských praktik. Tento vzestup pohanství na konci časů, nebo v období před Druhým příchodem Ježíše Krista byl už předpovězen. Ve skutečnosti je to jeden ze znaků, které nám ukazují na to, že Ježíšův návrat ve slávě je velmi blízko!

V tomto hodinovém webináři budeme podrobně diskutovat o vzestupu pohanství na konci časů. V tomto webináři se budeme věnovat následujícím tématům:

  • Co je pohanství?
  • Co učí Katolická církev o pohanství?
  • Směřuje svět k pohanství?
  • Přijímá Katolická Církve pohanské praktiky a věrouku?
  • Proroctví o vzestupu pohanství na konci časů
  • Jak máme odpovědět. 

Tento webinář bude v angličtině, k dispozici budou ovšem překladatelé do dalších jazyků a to: němčiny, francouzštiny, španělštiny, portugalštiny, ukrajinštiny, korejštiny, japonštiny, čínštiny, mandarištiny, chorvatštiny, vietnamštiny, indonezštiny, italštiny, a holandštiny – flámštiny.

Podělte se prosím, s touto pozvánkou, s rodinou, přáteli a každým kdo potřebuje být upozorněný na nebezpečí, které představuje pohanství, protože se šíří jak ve světě tak i v Církvi.

Ježíš lidstvu Global