Jakmile máte Mne, máte všechno

Neděle, 2. března 2014 v 20:14

Má vroucně milovaná dcero, jsou časy boje, kdy se lidé mohou cítit bezmocní. Jsou časy tragédií, kdy se cítí vystrašení. A jsou chvíle, kdy si člověk zoufá a z jeho života se vytratí veškerá naděje. Pak jsou časy bídy, kdy se člověk oddělí od těch, které miluje – kdy cítí, že je pro něj příliš těžké život snést. Říkám těm, kdo trpí takovými bolestmi, aby Mě volali a prosili Mě, svého Ježíše, abych jim odejmul všechna trápení. Nabídněte Mi všechny vaše zkoušky, když se stanou příliš těžké, abyste je unesli. V okamžiku, kdy Mi odevzdáte vaše hrozná utrpení, pozvednu mrak, který zatemňuje vaši duši a vnáší zmatek do vaší mysli.

Nepodléhejte nikdy utrpení. Nemějte nikdy pocit, že vše je beznadějné, protože jakmile máte Mne, máte všechno. Já jsem vaší oporou v tomto životě a jedině Já jsem schopen vám pomoci. Člověk se musí vždy snažit přežít, bojovat s nespravedlností, prosazovat ctnosti a nikdy se nebát hlásat Pravdu. Ale když to, čeho jste svědky, vám přináší velkou bolest a trápení kvůli nespravedlnostem, jedině Já vás mohu podpořit během takových soužení.

Nic, co vám svět může nabídnout, vám nepřinese skutečnou úlevu v dobách, kdy ji potřebujete. Jedině Já, Ježíš Kristus, vám mohu poskytnout pokoj mysli, sílu a odvahu odolat nenávisti, nespravedlnosti, pronásledování a osamocení. Já musím být vaší první volbou v čase vaší nouze, kdy ke Mně musíte volat. Jen Já vám přinesu klid, pokoj a svobodu od úzkosti, protože Já jsem láska, a když láska přebývá ve vaší duši, můžete činit cokoliv.

Váš Ježíš