Křižácké modlitby Ježíš lidstvu 2. července 2022

Milí bojovníci, Křižáci.

Jste zváni k účasti na celosvětovém modlitebním tažení Ježíš lidstvu 2. července 2022 v sobotu v 15:00 hodin (CET)

Jestliže ještě nejste přihlášeni, můžete se přihlásit zde:

https://bit.ly/JTMGlobal02July2022

Tématem celého tohoto měsíce je OBNOVENÍ NAŠEHO DUCHA – Obnovení naší víry a závazku vůči této misi. Musíme si znovu přečíst první poselství z Knihy pravdy.

Toto setkání bude v angličtině. Živý překlad bude k dispozici v: němčině, francouzštině, španělštině, portugalštině, ruštině/ukrajinštině, korejštině, chorvatštině, češtině, vietnamštině, indonéštině a holandštině. Modlitební program ke stažení bude k dispozici v průběhu online setkání.

Budeme se modlit svatý růženec, křižácké modlitby a Korunku Božího milosrdenství za obrácení všech hříšníků, zvláště ztracených duší. Budeme prosit Boha, aby obnovil našeho ducha a pomohl nám překonat zkoušky, kterým čelíme v každodenním životě. Spojme svá srdce jako jedna celosvětová rodina Ježíš lidstvu spolu s Pannou Marií, naší Matkou Spásy, a obětujme své modlitby a utrpení za obrácení všech hříšníků. Poprosme společně, aby Duch svatý přišel a naplnil naše srdce.

Ježíši, důvěřujeme Ti!

JTM Global