Modlitby k oslavě Nejsvětější Trojice 12.6.2022

Milí bojovníci,

pochválen buď Pán Ježíš Kristus!

Všichni jste zváni na křižácké modlitby k oslavě Nejsvětější Trojice v neděli 12. června 2022 v 15:00 SEČ.

Přihlašujte se zde:  https://bit.ly/JTMCrusadeGlobalJune12 

Tato událost by měla být jednou z nejoslavovanějších událostí v životě církve.

V neděli 12. 6. máme příležitost uctít celým svým srdcem Nejsvětější Trojici a to Křižáckými modlitbami během tohoto dvacetiminutového ZOOM setkání.

Lidstvo v těchto časech zapomnělo na Boha a odmítlo jeho plány pro každé z jeho dětí. Zapomněli jsme, že nás Otec stvořil kvůli Lásce. Zapomněli jsme, že Syn prošel mučivým utrpením a smrtí na kříži, aby nás vykoupil od hříchu. A zapomněli jsme, že Duch Svatý je s námi každičký okamžik našeho života, aby nám pomohl dosáhnout našeho konečného cíle: života věčné radosti a lásky s Ním.

Udělejme z tohoto dne výjimečný čas pro Pána. Kromě účasti na nedělní mši nabídněme všichni naše modlitby jako prosté gesto lásky a vděčnosti našemu Stvořiteli, našemu Vykupiteli, našemu Přímluvci a Stálému společníku.

Spojme se jako jedna rodina Ježíš lidstvu, sjednoceni v modlitbě, abychom v tento výjimečný den uctili, chválili a děkovali Nejsvětější Trojici.

Nejsvětější Trojice, smiluj se nad všemi svými dětmi.

Ježíš lidstvu Global