Můj Druhý příchod přinese velké štěstí

Úterý, 30. prosince 2014 v 19:45

Má vroucně milovaná dcero, svět patří mému Otci a mé království vzejde vzdor všem okolnostem.

Protože taková je vůle mého Otce, svět opět povstane a Já ve své slávě přinesu pokoj, lásku a radost všem. Hniloba hříchu už nebude a všechny děti Boha, které přijmou Mne, jeho milovaného Syna, budou mít věčný život.

Můj Druhý příchod přinese velké štěstí a v ten den bude setřena každá slza. Podám svou ruku milosrdenství všem a jen velmi málo vás odmítne mé království. Ti, kteří to učiní, do něj nevstoupí, nicméně budou svého rozhodnutí navěky velice litovat.

Nemějte obavy z velkých převratů, neboť nadešel čas odstranit hnilobu, a až z půdy vyrazí nový život, pak nový svět, který bude bez konce, potěší každou duši, která se ke Mně přimkne. Já jsem láska a láska bude následovat Mě a každou duši, proniknutou Duchem Svatým. Buďte silní, moji milovaní následovníci, můj zásah je v tomto čase nutný, a Nový Jeruzalém brzy sestoupí z nebe, a svět, jak byl zamýšlen, povstane z popela.

Nesmíte dovolit strachu sevřít vám srdce, vždyť není čeho se bát, protože Já přicházím a všechny vás miluji. Nechejte Mě v tomto čase dosáhnout ke každému z vás a utěšit vaše nuzná srdce. Já jsem mezi vámi a mé sliby lidstvu budou splněny ve správný čas. Buďte trpěliví, plní naděje a důvěry v mou lásku. Ale hlavně Mi důvěřujte, neboť kvůli vám jsem se vzdal života a není tedy nic, co bych neudělal, abych vás dovedl do svého nádherného království.

Ponechejte vše v mých svatých rukou. Jděte v pokoji. Nikdy nepochybujte o mém velkém slitování.

Váš Ježíš