Nebojte se teď vyznat své hříchy

Středa, 29. června 2011 v 19:00

Má vroucně milovaná dcero, pomoc, kterou jsem ti poslal, nyní rozšíří mé Slovo použitím moderních komunikačních prostředků rychle kolem světa. Mé srdce září láskou pro mé zvláštní děti, které povstaly na mé volání. Neboť ony jsou armádou, která povede mé děti.

Všechna má požehnání zahalují každého, kdo pomáhá nést můj kříž pro dobro lidstva. Je jim udělen Duch Svatý, aby jim umožnil šířit tato poselství energicky a se skutečným účinkem.

Mé děti a všichni moji následovníci, nezapomeňte na jednu věc, na niž bych chtěl, abyste se soustředili. Upozorněte ostatní, aby hledali vykoupení dříve, než Varování přijde. Musí nyní vyznat své hříchy a nesmí mít strach. Místo toho se musí radovat. Už zbývá jen pár měsíců k tomu velkému činu mého milosrdenství. Neplýtvejte časem. Jděte v lásce a v pokoji. Nevyhýbejte se této práci. Je pro dobro všech mých dětí. Všichni, kteří pracují na šíření mé Pravdy, budou odměněni za svou oddanost a víru. Má požehnání budou ochraňovat je a jejich rodiny.

Radujte se teď, protože čas pro svět je už zralý, aby lidé konečně slyšeli můj hlas tak, jak by měli.

Váš milovaný Spasitel, Vykupitel a Král všeho lidstva

Ježíš Kristus