Nemohu vám odhalit víc, dokud neoddělím ovce od kozlů

Středa, 11. února 2015 v 15:16

Má vroucně milovaná dcero, tak mnozí Mi plivali do tváře, proklínali Mě a nepřijali Mě během doby mého času na zemi a pokračují v tom až do dnešního dne.

Každý dar, který byl dán lidstvu skrze lidi vidoucí, vizionáře a proroky Boha, většina odmítla. Už brzy bude lidem těžko nalézt plamen Pravdy, i kdyby jej snad hledali. Moji nepřátelé se budou radovat a oslavovat, až moji svědkové na zemi budou sraženi na zem a pošlapáni. Ach, jak nevděčná jsou chladná srdce lidí a jak málo lásky pro Mne mají.

Můj trest je přímo před vámi, a Já oddělím ty, jejichž láska ke Mně zůstává živá, od duší, které Mě odmítají. Můj zásah bude rychlý, a pak běda člověku, který Mě proklíná, neboť ho odetnu od lůna mého Nejsvětějšího Srdce a bude ponechán mezi šelmami, které se toulají po zemi, hledajíce duše, po nichž touží, aby je mohly zničit.

Dnes promluvil váš Pán, a dnešek je dnem, kdy změny, jak bylo předpověděno, začnou. Mé milosrdenství vám bude projeveno v mohutných přívalech, ale pak si vyberete svůj vlastní osud. Ti, kteří dovolili nenávisti hnisat ve své duši, Mě rovnou odmítnou. Ti, s vlažnou duší, nebudou mít milosti, aby Mi zůstali věrni, a také Mě odmítnou.

Dal jsem vám Slovo, Pravdu a mnozí Mě za to prokleli. To je vše, co vám mohu dát před Velkým dnem. Tak vezměte, co jsem vám dal a vzpomeňte si na každé slovo, neboť můj čas je blízko a Já vám nemohu odhalit víc, dokud neoddělím ovce od kozlů.

Ti z vás, kteří Mě proklínají, budou prokleti. Ti, kdo věří ve Mne, budou mít věčný život. Trpte pro mé jméno a já vás povýším v mém přicházejícím království.

Den prvního vzkříšení přichází a ti, kdo Mě nepřijmou, budou navěky zavrženi. Můj hněv je v tomto čase velký, a pokud byste viděli otupělé, šedé a ztemnělé duše těch s vlažným srdcem, přivedlo by vás to k pláči. Žel, většina duší je v temnotě, a kdybyste to viděli, zemřeli byste šokem, takový je stav lidských duší.

Váš Ježíš