Nic nemůže vzniknout z ničeho

Sobota, 1. listopadu 2014 v 13:35

Má vroucně milovaná dcero, dávejte si pozor na ty, kdo popírají božství mého Otce. On, a jen On stvořil svět – vše pochází od Něho. Nic nemůže vzniknout z ničeho. Vše, co je a bude, pochází od mého Otce.

Slovo nelze zrušit, a i kdyby ano, nepřijměte nic, co odporuje Pravdě. Žijete v době, kdy všechny zřejmé důkazy Boží existence a všeho, co stvořil, budou popřeny. Vše, co je Mu drahé, bude zničeno. Vše stvořené bude na kusy rozerváno těmi, kteří Ho popírají. Život, který z Něj pochází, je ničen a Pravda, kterou dal svým dětem svou svatou Knihou, obsahující Starý a Nový Zákon, je nyní zpochybňována. Mnoho z toho, co říká Slovo, bude brzy považováno za nepravdivé.

Jak málo milujete Toho, kdo je váš Věčný Otec, a jak málo si ceníte svého vlastního osudu, neboť cesta, kterou jste si zvolili je pečlivě vybrána, aby odpovídala vaší aroganci a vašemu sebeuspokojení. Člověk, posedlý svým vlastním intelektem, věděním a marnivostí, se bude stále pokoušet najít cestu k Bohu, ale svým vlastním způsobem. To ho přivede na scestí a skončí životem ve lži. Budete-li bloudit takovým životem při hledání smyslu vaší existence, nikdy jej nenajdete, pokud nepřijmete Pravdu stvoření.

Bůh, můj Věčný Otec, vás stvořil. Dokud to nepřijmete, budete pokračovat ve zbožňování falešných bohů a vaše pohanství vás v beznaději přivede na kolena. Přišel čas, kdy přijmete cokoliv, co dokazuje, že můj Otec neexistuje.

Byla vám dána Pravda. Přijměte ji. Nechejte Mě vést vás za ruku k svému Otci, abych vám mohl přinést věčnou spásu. Cokoliv jiného než Pravda vás zavede na cestu do pekla.

Váš Ježíš