Panna Maria: Bůh nikdy neopustí své vlastní

Úterý, 2. září 2014 v 15:40

Mé drahé dítě, musíš říct mým dětem, že Bůh nikdy neopustí své vlastní, neboť tak by to nikdy nemohlo být. On miluje všechny své děti, bez ohledu na to, kolik utrpení způsobují jeho jedinému Synu, Ježíši Kristu.

Má ochrana pokryje každou duši, která oznamuje Boží Slovo, a Boží mocí rozdrtím hlavu hada ve všech jeho podobách. Budu Obhájkyní, která odhalí lži, řinoucí se z tlamy šelmy a svět bude svědkem nelogických lží, které rozšíří mezi těmi, kdo se ochotně stanou jeho nádobami, v úplné závislosti na jeho zkažených způsobech. Král lží bude pokračovat v odvracení duší od Pravdy, a on, podvodník, nikdy nepoleví, až do poslední hodiny.

Až budou použity lži k odvedení pozornosti od pravdivého Slova Božího, já zakročím, abych odhalila Pravdu. Lidstvo bude mít dvě volby – zůstat věrni Pravdě, nebo přijmout lži, jako její náhražku. Zmatek otráví srdce zranitelných, slabých, a těch, kdo nemají Ducha Božího ve své duši. Tak bude vybojována bitva o duše, kdy lidé budou věřit buď lžím, nebo Pravdě.

Přinesu úžasné zprávy o milosrdenství mého Syna a budu jeho nástrojem, vedoucím ke spáse duší. Žádná duše nebude vyloučena z této mise spásy. Musíte se modlit, aby lidé prohlédli lži, které jsou šířeny nepřáteli mého Syna, aby je odvedli od Pravdy, Světla a lásky mého Syna. Důvěřujte mému Synu a bude vám projeveno jeho velké milosrdenství. Věřte ve slib návratu mého Syna a budete mít věčný život. Nedovolte lžím, aby vás oklamaly, protože když to uděláte, zjistíte, že je velmi těžké zůstat věrni mému Synu.

Vaše milovaná Matka

Matka Spásy