Panna Maria: Čím více se modlíte, tím silnější bude váš vztah s Bohem

Pondělí, 17. listopadu 2014 v 19:20

Mé drahé děti, pro velkou většinu lidí modlitba není snadná. Pro ty s malou vírou, to může být těžký úkol a mnozí nechápou význam modlitby, nebo proč je důležitá.

Jste-li ve vztahu vzájemné lásky s jiným člověkem, je důležité spolu mluvit. Bez komunikace bude vztah upadat, až nakonec odumře. To samé je při rozmluvě s Bohem. Nemusíte Ho vidět, dotýkat se Ho, nebo Ho vnímat, ale když s Ním mluvíte, odpoví vám. Takové je tajemství božství Boha. Časem ti, kdo mluví k Bohu skrze jeho milovaného Syna, Ježíše Krista, si k Němu vytvoří silné pouto.

Děti, když voláte k mému Synu svými vlastními slovy, tak slyší každý výkřik bolesti a každou prosbu k Němu. Když i nadále mluvíte s mým Synem svým vlastním způsobem, po chvíli budete vědět, že vás slyší. Duše, které křičí o milosrdenství, buď pro sebe, nebo pro spásu jiných duší, obdrží vždy zvláštní dary z nebe.

Modlitba není komplikovaná. Je to tak jednoduché, jako zavolání někomu, koho milujete. A když druhého milujete, můžete si být jisti, že Bůh je přítomen, neboť On je láska. Milujete-li někoho opravdově, máte vždy důvěru v srdci. Milujete-li mého Syna, musíte Mu důvěřovat. Důvěřujete-li Mu, pak vězte, že vás vždy bude očekávat s láskou a něhou. Raduje se, když Ho voláte, neboť udělá cokoliv, aby vám přinesl svůj pokoj a útěchu.

Nesmíte se nikdy zdráhat mluvit s mým Synem v modlitbě. Touží po vaší společnosti a brzy nebudete na pochybách, pokud jde o jeho existenci. Čím více se modlíte, tím silnější bude váš vztah s Bohem. Ti, kdo jsou požehnáni takovou hlubokou a trvalou láskou k mému Synu, budou mít pokoj tak vštípený do srdce, že žádné utrpení na této zemi je nedokáže zneklidnit.

Modlete se každý den. Mluvte s mým Synem během vaší každodenní práce. Volejte mě, abych vás přivedla blíže k svému Synu. A když Ho chcete milovat více, poprosím Ho, aby vám dal požehnání. Milovat Boha s hlubokou důvěrností je dar od Boha a dosáhnete jej jen pravidelnou modlitbou.

Vaše milovaná Matka

Matka Spásy