Panna Maria: Můžete prosit Boží anděly, aby se za vás modlili, ale nikdy, aby vám poskytli moc

Neděle, 30. listopadu 2014 v 17:20

Mé drahé děti, nesmíte se nikdy modlit k Božím andělům, neboť jsou jeho služebníci a snaží se vzdávat slávu jen Bohu a plnit jeho nejsvětější vůli. Modlitba je skutkem uctívání, a když voláte k Božím andělům v jeho nebeské hierarchii, musí to být vždy se záměrem je žádat, aby se modlili za vás. Pokoušíte-li se komunikovat s nebeskou hierarchií andělů, pak to musí být pouze v prosbě o pomoc a vedení, abyste mohli konat nejsvětější Boží vůli.

Vy, kteří se domníváte, že dostáváte od Božích andělů moc, pak jste na omylu. Moc daná andělům může vycházet jen od Boha a vy je nikdy nesmíte používat jako náhradu za modlitby k Němu. Dnes se tak mnoho duší pokouší komunikovat s anděly ze sobeckých důvodů a k získání moci, která nemá nic společného s Bohem. Posedlost anděly může vést k strašné nespokojenosti, protože nejste-li opatrní, může to přitáhnout duchy zla.

Voláte-li k Božím andělům, aby vám pomohli, musíte se vždy nejprve přežehnat svěcenou vodou, a pak je prosit o pomoc ve jménu Ježíše Krista. Neděláte-li to a používáte-li nějakou věc nebo předmět, který není spojený s křesťanstvím, když voláte k andělům o jejich pomoc, pak můžete pozvat do svého života ducha zla. Jakmile se to stane, zjistíte, že je téměř nemožné, abyste ho vymýtili.

Zabývat se komunikací s anděly, může vést k zahrávání si s okultismem. Když už se to stane, přitáhnete anděly, kteří byli vyhnáni z nebe mým Nebeským Otcem. Potulují se nyní zemí po stovkách tisíc, hledajíce obydlí. Duše, které se ponechají otevřené jejich vlivu, mohou být rychle zapleteny do spirituálního světa, který není od Boha. Jakmile přijmete podsvětí, nebudete už mít pokoj. Tito padlí andělé vás vlákají do sítě klamu. Ze všeho nejdříve budete mít pocit naděje, a pak přesvědčení, že s pomocí takových andělů ovládáte všechny záležitosti svého života. Nakonec budete chybně věřit, že máte plnou kontrolu nad svým osudem. Vaši mysl naplní každý falešný dojem pokoje, ale brzy potom pocítíte strašnou ubohost.

Zahrávání si s takovými duchy, o nichž věříte, že jsou to Boží andělé, ale kteří nepatří do jeho království, vás přivede k praktikování okultismu, který vás oslepí k poznání Pravdy a zničí vaši duši.

Bůh neuděluje svým andělům svolení dávat vám dary, protože ty mohou přijít pouze od Něho. Boží anděly můžete prosit, aby se za vás modlili, ale nikdy, aby vám poskytli světské statky, nebo duchovní schopnosti. Děláte-li si modlu z andělů a vyhledáváte-li takové věci, jste vinni porušením prvního Božího přikázání.

Vaše milovaná Matka, Matka Spásy