Panna Maria: Přijměte kříž s důstojností. Nestěžujte si.

Čtvrtek, 30. října 2014 v 17:30

Mé drahé děti, když sloužíte mému Synu v tomto životě, je plný obtíží. Následovat Ho je svým způsobem jednoduchý úkol, ale nesete-li dar Ducha Svatého v duši, přivede na vás hněv Zlého a všech nepřátel mého Syna. To udělá vaši cestu po stezce Pravdy mimořádně těžkou. Při každé příležitosti se budou stavět proti vám, i kdybyste zůstali mlčenliví ve svém zbožňování mého Syna.

Mnozí, kdo skutečně milují mého Syna, nemohou pochopit, proč jsou napadáni ostatními bez zřejmého důvodu. Nebo když jsou nepravdivě obviňováni z prohřešků. Je to kvůli tomu, že Duch Svatý je skutečná Boží přítomnost, a proto neujde pozornosti Zlého, který se nezastaví před ničím, aby vám způsobil smutek a bolest. On Zlý, se vám bude neúnavně vysmívat buď přímo, nebo skrze duše těch, které dokázal zamořit.

Všechna tato vám nepochopitelná bolest bude pro vaši oddanost Ježíši Kristu. Stejně jako On snášel výsměch, opovržení a nenávist, tak ji také budou snášet ti, kdo Mu slouží. Když na této zemi trpíte v jeho jménu, najdete nakonec trvalý pokoj, lásku a radost v jeho království. Přijměte kříž s důstojností. Nestěžujte si. Nezapleťte se s těmi, kteří vám projevují nenávist, abyste si srdce nenaplnili stejným jedem.

Nenávist plodí nenávist, jestli na ni odpovíte. Láska, která pochází od Boha, plodí lásku. Ukažte lásku svým nepřátelům, modlete se za ně, mějte s nimi soucit. Uděláte-li to, Satan bude proti vám bezmocný.

Vaše milovaná Matka

Matka Spásy