Poselství Panny Marie o ochraně svatých

Středa, 11. května 2011 v 22:30

Mé dítě, nyní se stáváš mnohem bližší drahému srdci mého Syna. Tvá cesta byla těžká, přestože se odehrála v tak krátkém čase. Bylo to z nařízení Boha Otce, že jsem byla poslána k tobě, abych ti sdělila, že jsi byla povolána k této službě. Tvoje odpověď byla okamžitá. Nikdy jsi nezaváhala. Neboť taková je láska, kterou chováš ke mně, své Blahoslavené Matce. Já jsem tě přivedla a přiměla k tomuto velmi speciálnímu poslání. Prosím, obracej se na mne, svou milovanou Matku, a pros o stálé vedení každý den. Všichni svatí ještě kráčí s tebou, ale ty o tom nevíš. Musíš žádat sv. Benedikta, sv. Josefa, sv. Jana Evangelistu, sv. Augustina a Michaela archanděla, aby ti poskytli oporu, kterou budeš potřebovat. Jsi teď mnohem silnější, mé dítě, že se až divíš proč. Je to důsledek tvé poslušnosti k mému milovanému Synu, že nyní dostáváš milosti, které potřebuješ pro tuto zvláštní božskou misi, pro niž jsi byla vybrána.

Každodenní modlitba nejsvětějšího růžence je důležitá, protože tě ochrání od Zlého. Sv. Benedikt byl ustanoven, aby tě stále ochraňoval od útoků podvodníka. Proto také to nejhorší bylo drženo daleko od tebe. Modli se k němu každý den za tuto trvalou ochranu.

Přijmi utrpení, které od tebe vyžaduje můj drahý Syn, Ježíš Kristus, neboť to zachrání bezpočet duší. Tvůj speciální dar tvé svobodné vůle mému Synu, zabrání miliónům duší, aby vešly do plamenů pekla. Stále mysli na to, čeho dosahuješ svým utrpením a na radost, kterou tak přinášíš do Nejsvětějšího Srdce mého Syna.

Nyní se těšíš mimořádnému daru, že jsi sjednocena s mým Synem. Čím více se Mu úplně odevzdáš, projevíš pokoru a přineseš další oběti, tím více Mu pomůžeš v jeho úkolu, jenž je pro Něj tak důležitý.

Buď vděčná, mé dítě, že jsi byla požádána vykonat tuto svatou práci, protože bez ní by milióny duší nemohly být zachráněny.

Pojď blíže k mému srdci a nechej mě držet tě blíže mému Synu. Budu tě stále ochraňovat a vést.

Tvá milovaná Matka

Královna pokoje