Přípravy jsou nyní ukončeny

Středa, 16. listopadu 2011 v 20:30

Má vroucně milovaná dcero, dávej teď pozor. Prosím, ujisti znovu všechny mé děti, že víra zajistí jejich spásu. To je vše, na čem teď záleží.

Láska ke Mně a jednoho k druhému bude vaší cestou do ráje.

Když milujete jeden druhého tak, jako Já miluji vás, musíte milovat bezpodmínečně. Musíte vzájemně přijmout vaše chyby. Odpouštějte, děti. Boj nepochází z nebe. Způsobuje jej podvodník, aby vyvolával rozkol.

Povstaňte teď a modlete se, modlete se, modlete se za moje velké milosrdenství, protože je téměř u vás. Přípravy jsou nyní u konce.

Teď už prostě jen čekejte.

Připravte své duše a modlete se jeden za druhého. Jednoduše přijmi moji svatou vůli, má dcero.

Nepožaduj vysvětlení. Řiď se mými pokyny a vždy buď poslušná. Neupadni do pastí, které jsou pro tebe připraveny, aby tě přivedly k pádu. Satan chce, abys padla, aby mohl po tobě šlapat, ale musím ti znovu připomenout, abys mlčela. Snášej jakékoliv ponížení se sklopeným zrakem a v naprosté pokoře.

Dcero, napodobuj Mě ve všem, co děláš. Když to učiníš, tak tě Satan nebude moci úspěšně napadnout.

Teď jdi a čekej, neboť přijdu brzy.

Váš milující Ježíš

Spasitel a Vykupitel všeho lidstva