Růžencová Kampaň ke Vzpomínce Neposkvrněného Srdce Panny Marie – 25. 6. 2022

Pochválen buď Ježíš a Marie!

Všichni jste srdečně zváni na Globální růžencovou kampaň, aby vzdát hold a uctít vzpomínku Neposkvrněné srdce Panny Marie v sobotu 25.6.2022 v 15:00 hodin.

Odkaz k přihlášení:

https://bit.ly/global-rosary-june25

Nejlepším darem jaký můžeme dát naší Nejsvětější Matce, je účast na modlitbě o Triumf Jejího Neposkvrněného Srdce.

Obětujeme tento dar modlíc se jako jedna Rodina Ježíš lidstvu, odříkáním všech čtyř částí Svatého Růžence. Budeme prosit o ochranu, pokoj, jednotu v našich rodinách, společenstvích a v celém světě.

Matka Boží řekla 29. prosince 2011 r.:

Mé dítě, modlitba svatého růžence může zachránit národy. Mé děti nesmí nikdy zapomenout, jakou moc má můj svatý růženec. Je tak mocný, že dělá mistra klamu k ničemu. Když se jej denně modlíš, nemůže udělat nic tobě, ani tvé rodině.”

Obětujeme i sebe, své rodiny a přátele Neposkvrněnému Srdci Marie, aby Ona pomohla se nám přiblížit do Jejího syna, našeho Pána Ježíše Krista, našeho Spasitele.

Jak řekl Pan Ježíš 9. listopadu 2011 roku:

Děti, slyšte moji naléhavou prosbu, abyste se nyní zasvětili Neposkvrněnému Srdci mé drahé, milované Matky. Ona, Prostřednice všech milostí, byla ustanovena přivést vás do mého Nejsvětějšího Srdce, aby zachránila lidstvo od záhuby, která je očekává, nedokáže-li se vymanit z osidel Satana.

Matko Spásy Modli se za nás!

Ježíš lidstvu na celém světě