Satan dychtí po duších s nezkrotnou chutí a neúprosnou vůlí

Čtvrtek, 4. září 2014 v 23:03

Má vroucně milovaná dcero, všechna poselství, předpověděná už před tak dávnými časy a předávaná Božím prorokům, lidem vidoucím a vizionářům, prostřednictvím veřejných i soukromých odhalení, se nyní budou odvíjet.

Nedůvěřivý člověk bude zpochybňovat pravost Božího Slova, ale až uvidí vše, co bylo předpověděno v Knize Zjevení, ztichne, protože až tyto události sevřou lidstvo, jedinou útěchu, kterou bude mít, je jít Mě hledat. Když vaše srdce bude plné smutku kvůli zlým činům, které jsou páchány zlými lidmi proti Božím dětem, budete prolévat slzy z utrpení. Tehdy uvidíte, kam až se může rozšířit zlo v duších těch, jejichž srdce jsou z kamene. Až spatříte, jak málo ohledu a úcty mají tito nepřátelé Boha k lidskému životu, pochopíte konečně, jak velkou mocí působí Zlý na lidstvo. Ve svých posledních hodinách Satan, jenž se projevuje v duších, které plní svými prohnilými způsoby, ukáže světu, jak prudká je jeho nenávist k lidské rase.

Přes všechny výmluvy člověka na omluvu zla, pachatelé hrozných činů odhalí nenávist ve svém srdci k Božím dětem. Budou provádět ďábelská zvěrstva ve jménu Boha a nebudou mít lásku v duši. Rozdmychávají nenávist a většina z nich nechápe, proč je jejich nenávist k druhým tak silná. I když mnoho lidí nevěří v existenci Zlého, musíte nyní vědět, že nedokáže odolat, aby se neprojevil skrze ty, které zamoří. Jeho výpary se šíří, dokud nepohltí každý národ, všechny slabé duše i mocné vůdce, jejichž sklon ke ctižádosti je otevře jeho vlivu.

Brzy uvidíte, jak se v každé části vaší společnosti, v mnoha národech, stávají zlé činy různými způsoby. Satan dychtí po duších s nezkrotnou chutí a neúprosnou vůlí. Jakmile se jeho nenávist skutečně projeví v duších, tito lidé nedokážou skrývat své činy. Právě v těchto situacích mohou mnozí z vás skutečně vidět Zlého, jaký doopravdy je, a to skrze činy těchto ubohých duší, které se poddaly jeho vůli.

Nesmíte být nikdy samolibě nevšímaví, když taková jednání a skutky, včetně válek a nepokojů, propukají ve světě. Tehdy jsou vaše modlitby zapotřebí nejvíce.

Váš Ježíš