Zbořím chrámy těchto sekt a zastavím je v jejich odporných činech proti Božím dětem

Neděle, 15. června 2014 v 09:30

Má vroucně milovaná dcero, rozsah, v jakém jsem ignorován, odmítán a nenáviděn, se vymyká znalosti většiny lidí.

Jsou skupiny a sekty, které se oddávají uctívání Satana a páchají hrozná zvěrstva pod vedením toho, který Mě nenávidí. Ubozí hříšníci, v tom zapletení, prodali svou duši ďáblu a jsou vnějšímu světu zdrojem pobavení, avšak teď Mě poslouchejte: oni mají jediného pána a ten má nad nimi velkou moc, protože mu dali dar své svobodné vůle. A tak jak Satan lidskou rasou pohrdá, i tyto duše využívá, ač ty to vůbec nechápou. Jejich nenávist ke Mně je tak silná, jako je k těm, kdo slouží Mně, Ježíši Kristu.

Poslední bitva o duše bude probíhat ve všech částech světa a budou to tyto skupiny, které budou velmi tvrdě bojovat, aby odvedly lidi ode Mne a konečné spásy, kterou přináším Božím dětem. Protože je miluji všechny, včetně těch, kdo své životy a své právo na věčnou spásu obětovaly prázdným slibům krále lží, je mou povinností překonat všechny překážky, abych k nim dosáhl a mohl je zachránit.

Zbořím chrámy těchto sekt a zastavím je v jejich odporných činech proti Božím dětem. Slibuji, že ti, co se osvobodí z těchto vězení nenávisti, Mne najdou čekajícího. Za každou jednotlivou duši, která z těchto skupin přijde ke Mně, hledajíc pokoj – obrátím desetkrát jejich počet. Porazím ďábla a vezmu Boží děti, lhostejno, co udělaly, zpět z pokraje propasti pekla.

Nikdy se nebojte moci ducha zla, jestliže Mi zcela důvěřujete. Má moc, moc Boha, Začátku a Konce, nebude nikdy zničena. Když se ale nějaký člověk pokusí zničit moc Boha, při vědomí si následků, a odmítne veškeré Mé úsilí k záchraně své duše – bude trpět navěky.

Váš Ježíš