Zlo bude považováno za dobro a dobro za zlo

Čtvrtek, 6. března 2014 v 13:45

Má vroucně milovaná dcero, když se lidé snaží podněcovat druhé k hříchu, dělají to různými způsoby, které nemusí být zjevné.

Pokušení k hříchu je svůdné a oběť vždy shledá, že je těžké se od něj odtrhnout. V případě krádeže bude hříšník přitahován k velkému zisku, který bude jeho, pokud krádež provede. V případě fyzického napadení a tělesného ublížení způsobené druhé osobě, bude oběť svedena nenávistí, předkládanou jí jako dobrá věc. Bude přesvědčena, že se účastní potrestání, které je nutné ve jménu spravedlnosti. V jiných případech bude oběť vtažena do spáchání hříchu a nebude na tom vidět nic špatného, protože to bude tak lákavé.

Hřích a pokušení účasti na něm bude představováno jako dobrá věc, neškodná a v mnoha případech bude také považována za správnou. Zlo bude považováno za dobro a dobro za zlo. Všechno ve spojení se Satanem, zejména když pokouší člověka všemi myslitelnými důvody k odvrácení od Boha, bude naopak. Kdekoliv je Satan, tam bude zmatek. Nic nebude, jak by mělo být. Nic dobrého nemůže vzejít z jeho zamoření. Duše, které se účastní na jeho plánech, budou v průběhu a po spáchání hříchu trpět hlubokým, znepokojivým pocitem viny. Plyne z toho důležité poučení, a to vyhnout se situacím, kde byste přišli do pokušení. Abyste to učinili, musíte se modlit o sílu zůstat ve stavu milosti.

Ať se nikdo nedomnívá, že má natolik pevnou vůli, aby odolal nátlaku činěným na něj duchem zla. Pokud tomu věříte, padnete náhle a nečekaně. Musíte zůstat ve střehu, každou minutu každého dne, protože nikdy nevíte, kdy je Zlý u díla. Je velmi lstivý a velice obezřetný. Neboť mnozí nemají ani ponětí, jak Satan pracuje, ale jedna věc je jasná. Nepřinese vám nic než trápení a smutek. Proto se musíte modlit každý den modlitbu ke svatému Michaelovi.

Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji proti zlobě a úkladů ďáblovým. Kníže nebeského vojska, svrhni božskou mocí do pekelné propasti Satana a zlé duchy, kteří usilují o zkázu duší. Amen.

Satan a všichni démoni, kteří se potulují po zemi, velmi tvrdě pracují, aby Mi vás vzali – v této době více, než kdykoliv od doby, kdy jsem kráčel po zemi. Nesmíte ze Mne spustit oči a musíte Mě poslouchat, abych vás mohl i nadále chránit.

Váš Ježíš